Parkering på Hagenæs

Der opstår til tider udfordringer med hensyn til parkering på den smalle del i syd og nord samt på stikvejene. Dette medfører, at grundejere parkerer på den lidt bredere del af Hagenæs. Dette skaber til tider nogen frustration for beboerne.

Roskilde Kommune har på en konkret forespørgsel om parkeringsreglerne på Hagenæs skrevet følgende:

”Parkeringsreglerne for private fællesveje er de samme som på offentlige veje. Det vil sige, at med mindre der er et skiltet forbud, eller parkering er forbudt ifølge Færdselsloven, så er parkering tilladt.

En lokalplan er en plan for, hvordan et område skal indrettes. Det er ikke en lov! Man skal derfor rette sig efter gældende lovgivning. I dette tilfælde færdselsloven.”

På vejen er der ikke opsat skilte med parkeringsrestriktioner udover det som allerede fremgår af færdselsloven, hvorfor det er færdselslovens almindelige bestemmelser, som regulerer parkeringen på Hagenæs.

 

Bl.a. gælder færdselslovens § 29 :

§ 29. Standsning eller parkering må ikke ske:

2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant,

Stk. 3. Parkering må ikke ske:

2) ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres,